IMLebanon

بالصور: إحراق شجرة الميلاد في طرابلس

إحرق مجهولون شجرة الميلاد في ساحة النيني في طرابلس.