IMLebanon

طلب من “المالية” إلى جمعية المصارف

تقدمت وزارة المالية من جمعية مصرف لبنان، بطلب تزويدها بمعلومات عن كل شخص سدد مبالغ متوجبة عليه بغير الدولار النقدي.