IMLebanon

كارين رزق الله: “ناس بدا تعيش وناس راكضة تموت!”

غرّدت الممثلة كارين رزق الله عبر حسابها هلى “تويتر”، قائلةً: “ناس بتعمل فن وناس بتعمل حرب! ناس بتحمل قلم وناس بتحمل بارودة! ناس بدا تعيش وناس راكضة تموت!”